Nässjö Sportdansklubb

Årsmöte

Kallelse till årsmöte 2021.

På grund av den rådande situationen hålls årsmötet 2021 digitalt via Teams.

Tid: Söndagen den 28 februari 2021 klockan 19:30.

Anmälan sker senast den 21 februari via e-mail till sekreterare@nsdk.se. Ange vilka som delar länk om ni är flera! 

Den 22 februari skickas ett nytt e-mail med dagordning och övriga möteshandlingar, samt länken till mötet, till dem som anmält sig.

Om ni behöver hjälp med tekniken, kontakta Cecilia Nelson, cicci.nelson72@yahoo.se.  Från 19:00 mötesdagen finns vi också på plats på Teamslänken för att hjälpa till.

Inlämning av motioner ska ske senast den 4 februari 2021, skickas till sekreterare@nsdk.se.

Välkomna!

Styrelsen