Nässjö Sportdansklubb

NÄSSJÖ SPORTDANSKLUBBS MÅL- OCH INRIKTNING 

 

Definition

Dans är en motionsform där man utför rörelser till musik tillsammans

 

Övergripande mål- och inriktning

Vi vill verka för att:

- erbjuda dansverksamhet åt alla 

- verksamheten ska vara drogfri 

- alla människor har lika värde

 

Dansen skapar motion, glädje, ökat välbefinnande och ger sociala kontakter. 
Den ger en känsla av att vara i nuet och minskar stress. 
Varje individ utvecklas efter sin förmåga och vi erbjuder både 
kursverksamhet för social dans och tävlingsdans.