Nässjö Sportdansklubb

Kurser

De olika dansernas målsättningar!

BUGGETTAN 1&3

Förare och följare ska med puls & sväng kunna utföra grunderna i föra och följa utifrån stödpunkt, riktning och rotation samt kunna utföra grundfigurerna.


BUGGTVÅAN 1&3

Förutom Målsättning Buggettan .Föraren ska kunna förutse och planera följarens förflyttning samt skapa kombinationer för att få ett flyt i dansen. Buggen ska utföras på ett dansant sätt med puls och sväng . Följaren ska vara en egen motor, utan att springa före, samt skapa rotation i överkroppen i samband med mot och håll.Följaren ska ta ansvar efter förarens initiering genom att dansa där hon är och ta förning av föraren.Målet är att kunna våga sig ut och dansa.

 

BUGGTREAN 1&3

Förutom Målsättning Buggettan och Buggtvåan. Kursen ska ge dansarna ökad teknik, större variation och ökad kunskap samt därmed ökad säkerhet i dansen. Den ska också fördjupa förarens och följarens ansvar för att skapa taiming och musikalitet i dansen.

 

BUGGFYRA SOCIAL 1&3

Förutom målsättning Buggettan Buggtvåan och Buggtrean. Kursen ska innebära att dansarna breddar sin teknik och variation för att skapa nyanser i dansen. Dansarna ska kunna anpassa dansen efter musiken, både dess uppbyuggnad och karaktär. Här ska dansglädje vara en stor motivator.

 

BUGGFYRA UTVECKLING 1&3

Förutom målsättning Buggettan Buggtvåan och Buggtrean. Fördjupa målsättningen från Buggettan, Buggtvåan och Buggtrean. Återgå till grunderna för att finslipa ansvaret, rörelserna samt taimingen. Dansarna ska öka sin musikalitet och anpassa turer och dans efter musiken. Denna kurs ska också vara en förberedelse för parträning. 

 

FOX/FOXTROT

Förare och följare ska kunna utföra grunderna i föra och följa utifrån förningspunkter, riktning och rotation samt kunna utföra stegkombinationerna.

 

MODERN FOX 

Förare och följare ska kunna utföra grunderna i föra och följa utifrån kontaktytan, riktning och rotation samt kunna utföra stegkombinationerna.